Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

systém manažovania kvality

Kompletná sada štandardov, procedúr a zodpovedností týkajúcich sa kvality pre pracovisko alebo organizácii. V súvislosti s projektom možno interpretovať „pracovisko“ a „organizáciu“ ako permanentnú alebo polo-pernanentnú organizácie(-cie), ktoré financujú práce na projekte, t.j. sú pre projektovú dočasnú organizáciu „externé“. Napr. program možno považovať za polo-permanentnú organizáciu, ktorá sponzoruje projekty – a môže mať dokumentovaný systém manažovania kvality.

quality management system

The complete set of quality standards, procedures and responsibilities for a site or organization. In the project context, ‘sites’ and ‘organizations’ should be interpreted as the permanent or semi-permanent organization(s) sponsoring the project work, i.e. they are ‘external’ to the project’s temporary organization. A programme, for instance, can be regarded as a semi-permanent organization that sponsors projects – and it may have a documented quality management system.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť