Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

technika posúdenia kvality

Technika posúdenia kvality s definovanými rolami a špecifikovanou štruktúrou. Je navrhnutá s cieľom vyhodnotiť či produkt v podobe dokumentu (alebo podobnej forme, napr. prezentácia) je už kompletný, či vyhovuje štandardom a či splňuje požiadavky kritérií kvality odsúhlasené v relevantnom Opise produktu. Účastníci posúdenia kvality sú vybraní z tých pracovníkov, ktorí majú potrebné kompetencie na vyhodnotenie „vhodnosti produktu pre daný účel“.

quality review technique

A quality inspection technique with defined roles and a specific structure. It is designed to assess whether a product that takes the form of a document (or similar, e.g. a presentation) is complete, adheres to standards and meets the quality criteria agreed for it in the relevant Product Description. The participants are drawn from those with the necessary competence to evaluate its fitness for purpose.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť