Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

tolerancia rizík

Hraničná úroveň vystavenia riziku, pri ktorej prekročení, je spracovaná Správa o výnimke, ktorá informuje Projektovú radu. Tolerancia rizík môže obsahovať limity agregovaných rizík plánu (napr. náklady na agregované hrozby musia byť nižšie ako 10% plánovaného rozpočtu), alebo na každú individuálnu hrozbu (napr. každá hrozba pre prevádzkové služby). Tolerancia rizík je zdokumentovaná v Stratégii manažmentu rizík.

risk tolerance

The threshold levels of risk exposure which, when exceeded, will trigger an Exception Report to bring the situation to the attention of the Project Board. Risk tolerances could include limits on the plan’s aggregated risks (e.g. cost of aggregated threats to remain less than 10% of the plan’s budget), or limits on any individual threat (e.g. any threat to operational service). Risk tolerance is documented in the Risk Management Strategy.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť