Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

tolerancia rozsahu

Prípustná odchýlka v plánovanom rozsahu, ktorá je dovolená bez toho, aby bola odchýlka eskalovaná na vyššiu úroveň manažmentu. Tolerancia rozsahu je dokumentovaná v príslušnom pláne vo forme poznámky alebo odkazu na Štruktúru rozpadu produktu pre tento plán. Pozri „tolerancia“.

scope tolerance

The permissible deviation in a plan’s scope that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Scope tolerance is documented in the respective plan in the form of a note or reference to the product breakdown structure for that plan. See ‘tolerance’.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť