Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

tolerancia

Povolená odchýlka (kladná či záporná) v čase a nákladoch bez eskalovania odchýlky na vyššiu úroveň manažmentu. Existujú aj tolerancie pre kvalitu, rozsah, prínos a riziko. Tolerancia môže byť aplikovaná na úrovni projektu, etapy a tímu.

tolerance

The permissible deviation above and below a plan’s target for time and cost without escalating the deviation to the next level of management. There may also be tolerance levels for quality, scope, benefit and risk. Tolerance is applied at project, stage and team levels.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť