Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Vedúci tímu

Osoba, ktorá je zodpovedná za vytvorenie produktov alokovaných Projektovým manažérom (definovaných v Pracovnom balíku) v primeranej kvalite, čase a nákladoch, ktoré je akceptovateľná pre Projektovú radu. Táto rola podáva správy od Projektového manažéra a preberá od neho usmernenia. Ak nie je Vedúci tímu menovaný, preberá jeho povinnosti Projektový manažér.

Team Manager

The person responsible for the production of those products allocated by the Project Manager (as defined in a Work Package) to an appropriate quality, timescale and at a cost acceptable to the Project Board. This role reports to, and takes direction from, the Project Manager. If a Team Manager is not assigned, then the Project Manager undertakes the responsibilities of the Team Manager role.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť