Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

verzia

Špecifický stav produktu základne. Verzie obyčajne využívajú názvovú konvenciu, ktorá umožňuje aby bola identifikovaná základňa podľa poradia alebo dátumu. Napr. Projektový plán verzia 2 je produkt základne nasledujúci po Projektovom pláne verzia1.

version

A specific baseline of a product. Versions typically use naming conventions that enable the sequence or date of the baseline to be identified. For example, Project Plan version 2 is the baseline after Project Plan version 1.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť