Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Výkonný predseda

Osoba s celkovou zodpovednosťou za to, že projekt dosiahne ciele a prinesie predpokladané prínosy. Osoba by mala zabezpečiť, že projekt dodrží svoje obchodné zameranie, že v ňom budú jednoznačné určené právomoci, a že pracovné aktivity vrátene rizík budú aktívne manažované. Výkonný predseda riadi Projektovú radu. Reprezentuje zákazníka a je zodpovedný za Obchodný prípad.

Executive

The single individual with overall responsibility for ensuring that a project meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure that the project maintains its business focus, that it has clear authority, and that the work, including risks, is actively managed. The Executive is the chair of the Project Board. He or she represents the customer and is responsible for the Business Case.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť