Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

zabezpečenie

Všetky systematické aktivity nevyhnutné na poskytnutie istoty, že cieľ (systém, proces, organizácia, program, projekt, výsledok, prínos, schopnosť, výstup produktu, dodávka) je primeraný. Primeranosť môže byť definovaná subjektívne alebo objektívne, podľa okolností. Zabezpečenie bude mať určitú úroveň nezávislosti, z ktorej je zabezpečovaná. Pozri aj „Projektové zabezpečenie“ a „zabezpečenie kvality“.

assurance

All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. See also ‘Project Assurance’ and ‘quality assurance’.

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť