Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

Zabezpečenie projektu

Zodpovednosťou Projektovej rady je uistiť sa, že projekt je správne vedený. Každý člen Projektovej rady má pod dohľadom konkrétnu oblasť dohľadu, konkrétne obchodné záležitosti spadajú pod Výkonného predsedu, záležitosti používateľov pod Hlavného používateľa a Hlavný dodávateľ má na starosti dodávateľské záležitosti.

Project Assurance

The Project Board’s responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. The Project Board members each have a specific area of focus for Project Assurance, namely business assurance for the Executive, user assurance for the Senior User(s), and supplier assurance for the Senior Supplier(s).

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť