Kalendár školení

Online test

Pracujete na projektoch a neviete či správne aplikujete metodiku? Ponúkame vám možnosť otestovať svoje schopnosti z metodológie PRINCE2®. Tu sú On-line testy.

Video školenia

Video školenia, video školenia čoskoro...

Manažérske dokumenty

Chcete riadiť projekty a neviete kde začať? Potrebujete vytvárať projektovú dokumentáciu a neviete, ako má vyzerať? Máme pre vás kompletnú sadu vzorov dokumentov PRINCE2.

www.prince-2.sk

Hľadať v slovníku


Hľadať v:
Slovenský výraz
Slovenský výraz - výklad
Anglický výraz
Anglický výraz - výklad

zdieľanie

Reakcia na riziko, bez ohľadu na to či ide o hrozbu alebo príležitosť, aplikovaním frázy „bez práce nie sú koláče“ („pain /gain“): obe strany zdieľajú zisk (s vopred odsúhlasenými limitmi) ak sú náklady nižšie ako sa plánovalo, ale tiež obe strany zdieľajú trest (opäť s vopred odsúhlasenými limitmi) ak sú plánované náklady prekročené.

share

"A risk response to either a threat or an opportunity through the application of a pain/gain formula: both parties share the gain (within pre-agreed limits) if the cost is less than the cost plan

Slovenský výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Zobraz všetky)

«Späť